Friday, 28 June 2013

Adab Antara Pemimpin dan Pengikut

Adab Antara Pemimpin dan Pengikut


Al-Hubab bin al-Munzir bertanya: "Wahai Rasulullah! Adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah SWT kepada kamu; di mana kamu tidak boleh terkedepan mahupun terkebelakang. Atau ia merupakan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah?"

            Rasulullah SAW menjawab: "Bahkan ia berdasarkan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah".

            Maka al-Hubab bin al-Munzir mencadangkan kepada Baginda agar berpindah ke tempat lain yang lebih strategik dan membolehkan orang Islam menyekat air Badar sampai kepada orang musyrik. Oleh itu, Rasulullah SAW dan para sahabat Baginda berangkat sehingga mereka sampai ke tempat yang dicangkan oleh al-Hubab bin al-Munzir.[1]

            Saya bertemu kisah ini sewaktu membaca buku Sirah Nabi Muhammad SAW karya Dr. Mustafa as-Syabiae yang merupakan salah seorang ulama Syria yang terkenal dalam gerakan Islam, Ikhwanul Muslimin di Syria. Dikisah al-Hubab bin al-Munzir begitu beradab dalam mencadangkan suatu cadangan dengan terlebih dahulu bertanyakan kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan kepastian bahawa cadangan Baginda itu merupakan sekadar cadangan ataupun wahyu daripada Allah SWT. Kemudian ia disambut dengan baik oleh Rasulullah SAW dengan menjelaskan bahawa ia berdasarkan buah fikiran. Ini merupakan pengajaran asas yang boleh diambil bagi sesiapa yang membaca sirah ini dengan cermat.

            Sirah ini seharusnya dihayati dengan sebaik mungkin dalam sesuatu misi dakwah yang hendak dikerjakan di dalam kehidupan ini supaya pendekatan dan strategi yang baik dapat diusulkan untuk menjayakan sesuatu misi.[1] Sirah Nabi Muhammad SAW karya Dr. Mustafa as-Syabaie, Pustaka Salam, hlm.85.

No comments:

Post a Comment