Friday, 28 June 2013

Elakkan Diri Dari Bebalisme

Elakkan Diri Dari BebalismeJahil atau bebal juga tidak merujuk semata-mata kepada ketiadaan maklumat dan fakta yang betul tetapi lebih penting lagi merujuk kepada sifat rohaniah yang rendah dan degil walaupun mempunyai maklumat yang betul dan mencukupi. Berkenaan dengan ciri budaya dan bentuk pemikiran "bebalisme", Profesor Syed Husein al-Atas telah mengupas dengan panjang dan mendalam sekali.

Beliau menyimpul senarai ciri "bebalisme" ini seperti yang berikut:
 1. Tidak mampu mengenali masalah.
 2. Jika diberitahu, dia tidak berupaya menyelesaikannya.
 3. Tidak mampu mempelajari apa yang diperlukan, malah tidak memiliki kemahiran belajar.
 4. Tidak mengaku kebebalannya.
 5. Tidak boleh menghubung-kaitkan sesuatu dalam konteks ruang dan waktu dan dengan faktor lain.
 6. Hanya memberikan tindak balas kepada suasana sementara tetapi tidak memikirkan akibat/perkiraan jangka panjang.
 7. Berfikir hanya melalui sebab terhad dan tidak melalui urutan sebab-akibat.
 8. Terpenjara dengan tabiat sendiri tanpa berfikir secara kritis tentang asas pemikirannya.
 9. Tidak berfikir dengan mendalam.
 10. Tidak konsisten.
 11. Tidak mempunyai tenaga akal dan hanya menurut apa yang mudah.
 12. Tidak berupaya berbicara dengan abstraksi yang tinggi tanpa menentang hakikat
Semoga pengisian ini menambah pengetahuan...

Sumber rujukan : Budaya Ilmu - Satu Penjelasan oleh Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud

No comments:

Post a Comment